<sub id="hldbj"></sub>

<sub id="hldbj"></sub>
  <address id="hldbj"></address>

  醫生姓名 職稱 門診科室 出診地點 出診時間
  陳馥 主治醫師 營養科門診 周二及周三下午,周五上午
  黃杰雄 主任醫師 病理科診斷室 周一至周五
  洪良利 副主任醫師 病理科診斷室 周一至周五
  邱前程 副主任技師 病理科診斷室 周一至周五
  ?鄭寶群 主任醫師 超聲一科 周一至周五上午
  林騰 主任醫師 超聲一、二科 詳情見個人頁面
  陳紹琦 副主任醫師 超聲一科 周一至周五
  李雪影 副主任醫師 超聲一、二科 周一至周六
  張曉紅 副主任醫師 超聲一、二科 周一至周六
  辜海文 副主任醫師 超聲一、二科 周一至周六
  王楚彬 副主任醫師 超聲一、二科 周一至周五
  丘春柳 主任醫師 心理咨詢科門診 周四全天
  鄭鎮川 副主任醫師 心理咨詢科門診 詳情見個人頁面
  杜玉琴 副主任醫師 高壓氧門診 詳情見個人頁面
  曾宇然 副主任醫師 血液凈化科 周一至周五
  譚鳳嬌 主治醫師 血液凈化科 周一至周五
  嚴麗君 主治醫師 血液凈化科 周一至周五
  吳映華 副主任護師 血液凈化科 周一至周五
  李志凌 主任醫師 生殖醫學科門診 周二上午,周四上午
  徐嵐 主任醫師 婦產科門診 周一至周五
  陸李霓 主任醫師 婦產科門診 周二上午
  林虹 主任醫師 生殖醫學科門診 詳情見個人頁面
  王瑩 主任醫師 婦產科門診 周一上午
  盧煥霞 主任醫師 婦產科門診 周三下午
  鄭小薇 主任醫師 眼科門診 周四上午,周五上午
  陳嘉瑩 主任醫師 眼科門診 周一全天
  肖斯賢 主任醫師 眼科門診 周一上午,周四上午
  王揮戈 主任醫師 耳鼻咽喉科門診 周一上午,周二上午
  沈志忠 主任醫師 耳鼻咽喉科門診 周一上午,周四上午
  陳少茹 主任醫師 耳鼻咽喉科門診 周二上午,周五上午
  沈雄 主任醫師 耳鼻咽喉科門診 周一上午,周二上午
  林心強 主任醫師 耳鼻咽喉科門診 周一上午,周四上午
  彭立清 副主任醫師 耳鼻咽喉科門診 詳情見個人頁面
  毛曉梅 副主任醫師 耳鼻咽喉科門診 周一下午,周三上午
  許宏權 主任醫師 整形美容科門診 周四全天
  李宏生 主任醫師 醫學美容中心 周二全天
  紀影暢 主任醫師 醫學美容中心 周一至周五上午
  蔡湘娜 副主任醫師 醫學美容中心 周三全天
  鄭練 主任醫師 小兒外科門診 周一下午
  肖大偉 主任醫師 胸外科門診 周二下午
  何學軍 主任醫師 泌尿外科門診 周一全天
  楊峰濤 主任醫師 泌尿外科門診 周二上午,周五下午
  張煒 主任醫師 泌尿外科門診 周三上午
  蔡聰 主任醫師 泌尿外科門診 周三下午,周五上午
  佘紹逸 主任醫師 泌尿外科門診 周四全天
  何上進 副主任醫師 泌尿外科門診 周二下午,周六上午
  姬廣福 主任醫師 龍湖醫院腦科中心 特約
  陳劍 主任醫師 龍湖醫院腦科中心 每周三上午
  許益民 主任醫師 神經外科門診 周二下午
  賴潤龍 主任醫師 神經外科門診 周一下午
  鄭少欽 主任醫師 神經外科門診 周一上午
  徐聲亮 主任醫師 神經外科門診 周四下午
  肖哲 主任醫師 神經外科門診 周二上午
  許錦成 副主任醫師 神經外科門診 周三下午
  李勇 副主任醫師 神經外科門診 周六下午
  袁軍 副主任醫師 神經外科門診 周五上午
  陳偉強 主任醫師 神經外科門診 周五上午
  許宏武 副主任醫師 神經外科門診 周六上午
  胡軍 主任醫師 骨科門診 周四上午
  羅紹偉 副主任醫師 骨科門診 周五上午
  王虎 主任醫師 骨科門診 周一上午
  邱開封 主任醫師 骨科門診 周三上午
  劉東昕 主任醫師 骨科門診 周二上午
  李文勝 副主任醫師 骨科門診 周三下午
  李威 主任醫師 外科門診 周三下午
  吳寶安 副主任醫師 外科門診 周一上午,周四上午
  陳君填 主任醫師 外科門診 周二下午
  孟勇 主任醫師 外科門診 周一上午,周二上午
  鄭練 主任醫師 小兒外科門診 周一下午
  謝肖俊 副主任醫師 外科門診 周三上午
  孫淑明 主任醫師 外科門診 周一上午
  謝舜峰 主任醫師 外科門診 周二上午
  陳廣燦 副主任醫師 外科門診 周一上午
  李欣欣 副主任醫師 外科門診 周二上午
  盧曉峰 副主任醫師 外科門診 周五上午
  林豪雨 副主任醫師 外科門診3號診室 每周二下午
  湯衍斌 副主任醫師 外科門診 周三下午,周六上午
  鄭育舉 主任醫師 心臟外科門診 周一全天,周三上午
  紀璇 副主任中醫師 中醫門診 周三下午
  王春揚 副主任中醫師 中醫門診 周五下午
  江曉生 副主任醫師 中醫門診 周一上午,周五上午
  陳海初 副主任醫師 中醫門診 詳情見個人頁面
  林仰光 副主任醫師 中醫門診 詳情見個人頁面
  姚海洪 副主任醫師 中醫門診 周二至五上午
  楊曉寰 副主任醫師 中醫門診 周四全天
  林玲玲 副主任醫師 中醫門診 周六上午
  陳英杰 主任醫師 急診科 周一至周五
  彭輝強 主任醫師 急診科 周一至周五
  吳北燕 主任醫師 兒科門診 周四上午
  連楚南 主任醫師 兒科門診 周四下午
  仇燁 主任醫師 兒科門診 周三下午,周五全天
  胡蓮清 主任醫師 兒科門診 詳情見個人頁面
  林潔英 主任醫師 兒科門診 周二上午
  黃廣 主任醫師 兒科門診 周一上午
  陳譜 副主任醫師 兒科門診 周五上午
  郭繼忠 主任醫師 兒科門診 周二上午
  翁立堅 主任醫師 兒科門診 周三上午
  李彤 主任醫師 兒科門診 周二上午,周五上午
  周小輝 主任醫師 肝科門診 周一全天
  莊見齊 主任醫師 肝科門診 周二全天
  李濤 副主任醫師 肝科門診 周四全天
  黃林喜 主任醫師 心血管內科門診 周五上午
  林鵬洲 副主任醫師 重癥醫學科 預約
  路濤 副主任醫師 皮膚科門診 周一、周二全天及周三上午
  徐曉容 副主任醫師 皮膚科門診 周四全天
  陳晶 主治醫師 皮膚科門診 周一、周三、周六下午,周五全天
  李佳玟 主任醫師 皮膚科門診 周五全天
  江耀睦 副主任醫師 皮膚科門診 周三上午,周六上午
  鄒金波 副主任醫師 皮膚科門診 周四上午
  章淑平 主治醫師 皮膚科門診 周二全天,周五全天,周日上午
  李潔思 主任醫師 皮膚科門診 周一
  陳理明 主任醫師 腫瘤科門診 周一上午,周三上午
  林菁 主治醫師 腫瘤科門診 周二上午
  謝曉原 副主任醫師 腫瘤科門診 周四上午
  肖征宇 主任醫師 風濕科門診 詳情見個人頁面
  林玲 主任醫師 風濕科門診 每周三、周五上午
  侯志鐸 副主任醫師 風濕科門診 周二上午,周四上午
  龔瑤 主治醫師 風濕科門診 詳情見個人頁面
  王丹敏 主治醫師 風濕科門診 每周三上午
  陶紅芳 副主任醫師 血液內科門診 周三上午
  彭炎強 主任醫師 腎內科門診 周二全天
  蔡楚丹 主任醫師 腎內科門診 周四上午
  鐘卓衡 副主任醫師 腎內科門診 周一上午
  許楚蕓 主任醫師 神經內科門診 周四全天
  陳潮欽 主任醫師 呼吸內科門診 周三上午
  鄭小河 主任醫師 呼吸內科門診 周五上午
  肖玲 主任醫師 呼吸內科門診 周四上午
  李少文 主任醫師 呼吸內科門診 周四下午,周六上午
  余文聘 主任醫師 呼吸內科門診 周二全天
  莊偉端 主任醫師 神經內科門診 周四全天
  肖穎秀 主任醫師 神經內科門診 周三上午
  陳榮波 副主任醫師 內科門診 周二下午
  何文貞 主任醫師 神經內科門診 周一下午,周三上午
  魏麗玲 主任醫師 神經內科門診 周五全天
  許錫振 副主任醫師 神經內科門診 周二上午
  荊緒斌 主任醫師 消化內科門診 周一上午,周四上午
  林少達 主任醫師 內分泌門診 周二上午,周四上午
  許文燦 主任醫師 內分泌門診 周二全天
  林丹 主任醫師 內分泌門診 周一下午
  林楚佳 副主任醫師 內分泌門診 周三上午,周四下午
  鄞國書 副主任醫師 內分泌門診 周一全天
  朱旭新 副主任醫師 內分泌門診 周三下午
  曾欣 主任醫師 老年病科門診 周二上午,周四上午
  翁俊良 主任醫師 老年病科門診 周一全天,周五上午
  林健才 副主任醫師 老年病科門診 周一上午,周三上午
  王斌 主任醫師 心血管內科門診 周二上午
  王東明 主任醫師 心血管內科門診 周一上午
  陳暢 副主任醫師 心血管內科門診 周四下午
  許瑞敏 副主任醫師 心血管內科門診 周二上午
  陳宋明 主任醫師 心血管內科門診 周二下午,周三上午
  邱漢嬰 主任醫師 心血管內科門診 周四上午
  王紅衛 主任醫師 心血管內科門診 詳情見個人頁面
  王欣 主任醫師 心血管內科門診 周一下午,周四上午
  陳業群 副主任醫師 心血管內科門診 周二全天
  閆純英 主任醫師 心血管內科門診 周二下午,周四上午
  連植耀 主任醫師 心血管內科門診 周三上午
  張鈺 主任醫師 心血管內科門診 周一全天
  黃賢生 副主任醫師 心血管內科門診 周五下午
  張東濤 副主任醫師 心血管內科門診 周五全天
  舒周伍 主任醫師 心血管內科門診 周四下午
  汪海寧 副主任醫師 內科門診 周三上午
  陳素鉆 主任醫師 消化內科門診 周一下午
  粱宏金 主治醫師 風濕科門診 每周一上午
  彭建華 主治醫師 風濕科門診 周二上午
  中国福利彩票开奖号